STICHTING MARIANNE KOK-KAMPEN

Category
ILLUSTRATIES, LOGO'S, PRINTMEDIA

>>
De stichting Marianne Kok-Kampen heeft mij gevraagd een illustratief logo te ontwerpen voor hun stichting en voor visitekaartjes. De stichting heeft als doel om wereldwijd kinderen te ondersteunen die in een slechte positie leven (door armoede, geen toegang tot onderwijs , achtergestelde positie van de moeders) om een betere positie in de maatschappij te verwerven door middel van onderwijs en opleiding. Via een financiële bijdrage (donatie, lening of microkrediet) en begeleiding stimuleert de stichting projecten en sociale ondernemingen op locatie.

Gemeenschappelijke projecten richten zich op financiële steun voor naaischolen in combinatie met training. Door het inkomen dat wordt verdiend met bijvoorbeeld naaien, krijg je de kans om te betalen voor onderwijs en om te studeren en succesvol te worden. Dat is wat het logo ook weergeeft: een kind dat naait, dan naar school gaat en uiteindelijk als arts succesvol is.